Ngân hàng thương mại tiếng Anh là gì
Giáo dục

Ngân hàng thương mại tiếng Anh là gì? Các chức năng chính của ngân hàng thương mại

Như chúng ta đã biết, ngân hàng thương mại là thành phần quan trọng nhất của toàn bộ hệ thống ngân hàng. Đó là một tổ chức tài chính chấp nhận tiền gửi không kỳ hạn từ công chúng, chuyển tiền từ ngân hàng này sang ngân hàng khác và thu lợi nhuận. 

Định nghĩa ngân hàng thương mại trong tiếng Việt

Theo nghị định số 29/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại: Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật.

Ngân hàng thương mại tiếng Anh là gì?

Ngân hàng thương mại tiếng Anh là gì

Ngân hàng thương mại tiếng Anh là commercial bank.

Ví dụ: 

  • In addition, there are several commercial banks in the city.
  • Ngoài ra còn có một số ngân hàng thương mại trong thành phố.

Các chức năng chính của ngân hàng thương mại:

1. Chấp nhận tiền gửi:

Đây luôn là chức năng chính và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Có ba loại: Tiền gửi tiết kiệm, Tiền gửi vãng lai và tiền gửi cố định. Thông thường không phải trả lãi cho chúng, vì ngân hàng không thể sử dụng các khoản tiền gửi ngắn hạn này. Tiền gửi tiết kiệm được trả theo yêu cầu và có thể rút tiền bằng séc. Nhưng có những hạn chế nhất định áp dụng đối với người gửi tiền của tài khoản này. Tiền gửi vào tài khoản này được hưởng lãi suất danh nghĩa. Tiền gửi cố định được thực hiện trong một khoảng thời gian cố định. Lãi suất cao hơn được trả cho các khoản tiền gửi cố định.

2. Cho vay:

Cung cấp cho công chúng các khoản vay có thế chấp phù hợp để đáp ứng nhu cầu tiền tệ của họ. Các khoản cho vay có thể được cấp dưới các hình thức tín dụng tiền mặt, cho vay không kỳ hạn, cho vay ngắn hạn, thấu chi, chiết khấu tín phiếu, v.v. Theo hệ thống tín dụng tiền mặt, người đi vay được áp dụng một hạn mức tín dụng mà họ có thể vay từ ngân hàng. Tiền lãi mà người vay phải trả được tính trên số hạn mức tín dụng thực tế. Các khoản cho vay không kỳ hạn do ngân hàng cấp là các khoản cho vay có thể được ngân hàng thu hồi theo yêu cầu bất kỳ lúc nào.

Ở đây, lãi suất được trả cho toàn bộ số tiền vay không kỳ hạn được cấp. Các khoản vay ngắn hạn (như cho vay mua ô tô, cho vay mua nhà, v.v.) được cho là các khoản vay cá nhân với một số bảo đảm. Tiền lãi phải trả cho toàn bộ số tiền vay. Trong trường hợp thấu chi, chủ tài khoản được phép rút số tiền vượt quá số tiền gửi ngân hàng.

Ở đây, người vay đã nhận được cơ sở này, phải trả lãi cho số tiền thấu chi. Một hình thức cho vay quan trọng khác của ngân hàng là thông qua chiết khấu hoặc mua hối phiếu. Một hối phiếu đòi nợ được ký phát bởi một chủ nợ ghi rõ số nợ và ngày mà nó phải trả. Các hối phiếu như vậy thường được phát hành trong thời hạn 90 tháng.

3. Tạo tín dụng:

Ngân hàng thương mại tiếng Anh là gì

Đây là một chức năng duy nhất được thực hiện bởi các ngân hàng thương mại. Ngân hàng đôi khi được gọi là nhà máy sản xuất tín dụng. Trong quá trình nhận tiền gửi và cho vay, các ngân hàng thương mại có khả năng tạo ra tín dụng.

4. Chuyển tiền:

Các ngân hàng thương mại có thể chuyển tiền của một khách hàng sang tài khoản của khách hàng khác thông qua séc, hối phiếu, chuyển thư, điện tín, v.v.

5. Chức năng của cơ quan:

Trong thời hiện đại, các ngân hàng thương mại còn đóng vai trò là một đại lý của khách hàng. Tuy nhiên, các ngân hàng tính phí hoặc hoa hồng cho các chức năng này.

Nguồn: https://glamorouscha.info/

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *